Testlaboratorium

Varje produktionsanläggning inom SFS intec har eget laboratorium för kvalitetskontroll, allt för att säkerställa kvaliteten som krävs för de färdiga produkterna.

I Heerbrugg, Schweiz, finns ett EN / ISO 17025 och ISO 9001 ackrediterat laboratorium. Detta innebär att de testförfaranden som genomförts också kontrolleras regelbundet av externa revisorer inom ramen för ackrediteringsförfarandet.

Laboratoriets ackreditering omfattar följande punkter :

Techno - mekaniska testförfaranden
(Hårdhet, drag etc.)

Metallografiska inspektioner

Spektroskopisk analys av metaller
(Kemisk analys)

Korrosionsprovning
(Saltspray test, olika klimatsimuleringar)

Andra tester som utförs i Heerbrugg inkluderar :

  • Renlighet
  • Coating tjocklek

Laboratorium för plaster

Thermo - analys

Klimat testning

Mikrotomi

Andra provningsmetoder som används vid plastcentret Altstätten inkluderar :

  • Smältindex ( MVR / MFR)
  • Karl Fischer titrering för spårvattenbestämning
  • Färgmätningar
  • UVA rapid Weathering

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00