Prototyper

Förvandla innovativa idéer till fungerande modeller.

Ständigt ökande komponentkomplexitet och efterfrågan på funktionstestning vid montering kräver snabbare framställan av prototyper. I dag använder ingenjörer på SFS intec de moderna tekniker som finns för framställande av prototyper. Genom att tillverka metall- och plastprototyper med partners som är experter inom sitt område kan ett effektivt utvecklingsarbete göra det möjligt för oss att fokusera på viktiga funktionella detaljer.

Selektiv lasersintring
Genom konstruktionsdata, kan ingenjörerna omvandla ett koncept till fullskaliga modeller till låg kostnad. Att arbeta med dessa prototyper som tillverkas med selektiv lasersintring (SLM), kan konstruktionen optimeras för framställning för serieproduktion. Selektiv lasersintring är idealisk för prototyper i plast.

Selektiv lasersmältning
Selektiv lasersintring (SLM) är en teknik för att skapa prototyper av metallverktyg för producerande kallformade komponenter. Metallpulver läggs skikt för skikt, efter en 3D-datorstödd designmodell. Den färdiga produkten, en komponent eller ett verktyg, uppvisar anmärkningsvärda egenskaper, vilket gör dem i stånd att stödja realistisk mekanisk provning

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00