Kundseminarier

Praktiskt tillämpade övningar och seminarier är basen för att underhålla och utveckla den tekniska kompetensen inom organisationer. För att stödja er utifrån era behov erbjuder SFS intec ett brett urval av tekniska seminarier som har som målsättning att möta de dagliga utmaningar era anställda konfronteras med.

Exempel på vad vi erbjuder

Lyfta teoretiska principer och praktiska riktlinjer inom infästningsteknik.

Applikationer och fördelar med våra teknologier som hörnsten, som baseras på konkreta exempel från er egen verksamhet.

Mer information om vårt utbud av temaseminarier - , -0 MB

Temaseminarier kan naturligtvis skräddarsys utifrån era specifika behov.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00