Infästningsegenskaper

Det är ett flertal krav på en applikationsspecifik infästning. Att välja rätt drivning eller lämplig ytbehandling kan vara avgörande för att säkerställa en effektiv, felfri funktion.

Kemisk och mekanisk säkring såväl som tätning och isolerande funktioner kan också integreras i infästningen.

För mer information, besök SFS intec Group webbsida

Drivning

Vid sidan av välkända drivningar som krysspår och hexagonala skruvskallar, ger applikationsoptimerade drivningar stora fördelar.

Kemisk låsning

Skruvförband kan lossna under mekanisk, termisk eller dynamisk belastning, vilket leder till en otillfredsställande funktionalitet

Mekanisk låsning

Skruvförband som är lösa kan betyda en stor fara för användning och funktion. Av detta skäl bör man använda lämplig säkring för att hantera belastningen.

Tätning och isolering

Genom integrerade tätskikt, kan ytterligare funktioner såsom täthet och isolering utan ytterligare element realiseras.

Estetiska ytor

I olika industriella applikationer, till exempel inom hemelektronik, spelar estetiska aspekter en allt viktigare roll.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00

Detaljerad information

För mer information, besök SFS intec Group webbsida