Ready-to-fit produkter till de flesta branscher.

Ett omfattande process- och teknikspektrum möjliggör för SFS intec att uppfylla kraven för ett stort antal kunder när det gäller förmonterade produkter.

Med utgångspunkt från våra erfarenheter i tillverkningsteknikerna; kallformning, djupdragning och plastformsprutning samt ett intensifierat inköp av komponenter från certifierade tillverkare har vi möjligheten att omvandla idéer till verklighet.

SFS intecs kunder har en samarbetspartner för utveckling, tillverkning, montering och omfattande kvalitetssäkring, ända fram till färdig produkt "Ready-to-fit".

Några exempel på produkter som tillverkats av oss visas nedan.

Ready-to-fit produkter

Kontakt

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 51 51