Mekaniska infästningssystem för låglutande tak

Sedan många år har SFS intec drivit utvecklingen avseende mekanisk infästning av membran och isolering till låglutande tak.

Alla infästningssystem är utvecklade och tillverkade av SFS intec i vår egen verksamhet. Vårt produktsortiment täcker alternativa lösningar för samtliga applikationer.

Högkvalitativa produkter anpassade till olika underlag för att uppfylla specificerade krav. Montagehjälpmedel är utvecklade av oss för att säkerställa en korrekt installation och ökad produktivitet. Systemet som helhet kompletteras av vår omfattade support.

System isofast

Isofast, ett system som är helt i metall, består av skruv och brickor för att fästa in membran och isolering till olika typer av underlag.

Övertygande fördelar med isofast

  • En stabil, gängformande kombination av infästning och bricka
  • Effektiv, säker och ergonomisk installation med hjälp av montageverktyget IF240
  • Utmärkt, miljövänligt korrosionsskyddad med Krom VI-fri Durocoat -beläggning
  • Även tillgänglig i austenitisk rostfritt stål

isofast montagevertyg

Det automatiserade montageverktyget IF240 möjliggör en snabb och tillförlitlig installation av isofast skruvar och brickor. Den kontrollerade montageprocessen I stående arbetsställning säkerställer en ergonomiskt och tekniskt korrekt installation av varje infästning. Verktyget möjliggör en snabb och säker installation jämfört med användning av konventionella metoder.

Montageverktyget IF80 kan också användas. Den möjliggör en korrekt installation stående.

System isotak

isotak-systemet består av speciellt designade skruvar och plasthylsor. Systemet erbjuder ekonomisk och säker installation till olika underlag.

Övertygande fördelar med isotak

  • Enkel och ekonomisk lösning för större isolertjocklekar
  • Minimerad energiförlust tack vare plasthylsan
  • En gängformande infästningslösning
  • Ergonomisk och intelligent installation med montageverktyget isotak 260

isotak montageverktyg

Det automatiserade montageverktyget isotak 260 möjliggör installation i en stående arbetsställning. De förmonterade infästningarna matas automatiskt fram och möjliggör därför en snabb, kontrollerad och repetitiv installationsprocess.

Man kan även använda montageverktyg IT19. Den möjliggör en korrekt installation stående.

Animeringsfilm justerbar hylsa TIF-N

Få mer information om den justerbara hylsan RH45 / TIF-N i animeringsfilmen.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00