Ansvarsfrånskrivning

Ansvarig
VD: Klas Hultman

 • Innehåll
  Redaktören frånsäger sig allt ansvar för att den information som lämnas här är aktuell, korrekt eller komplett. Skadeståndskrav som grundas på skador orsakade av utnyttjande av någon del av denna information, eller på att information inte är komplett eller korrekt kommer därför att avslås. Delar av webbsidorna eller allt innehåll inklusive alla erbjudanden och all information kan utökas, förändras eller delvis eller helt uteslutas av redaktören utan föregående meddelande.
 • Hänvisningar och länkar
  Redaktören är inte ansvarig för någonting i det innehåll till vilket det hänvisas eller länkas från dessa webbsidor - såvida redaktören inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra besökare på denna webbsida att se detta innehåll. Om någon skada skulle uppstå på grund av utnyttjande av information som presenteras på webbsidor till vilka vi hänvisat eller länkat, är endast redaktören för respektive webbsidor ansvarig - inte den redaktör som hänvisat eller länkat till dessa webbsidor. Redaktören är inte heller ansvarig för meddelanden som personer lämnar via diskussionssidor, gästböcker eller mailinglistor som ev. förekommer på denna webbsida.
 • Copyright
  Redaktören har inte avsett att på dessa webbsidor använda något material som är upphovsrättsskyddat. Om detta inte varit möjligt har det varit redaktörens avsikt att ange upphovsrättsskydd för respektive föremål.Allt material som publicerats av redaktören är upphovsrättsskyddat. Det är inte tillåtet att återge eller kopiera innehållet, såsom diagram, ljud eller texter, i annat elektroniskt eller tryckt material utan redaktörens godkännande.
 • Policy ang personuppgifter
  Om det ges möjlighet att någonstans på dessa webbsidor lämna person- eller företagsuppgifter (e-postadress, namn, postadress) så är lämnandet av dessa uppgifter helt frivilligt. Användning och betalning av alla tjänster är tillåtet - om det är tekniskt möjligt och skäligt - utan att man behöver lämna personliga data eller anonyma uppgifter eller ett tillfälligt namn. Användning för marknadssyfte av publicerade postadresser, telefon- och faxnummer eller e-postadresser är förbjudet. Den som olovligt använder uppgifter för att sända ej begärda spam-meddelanden kommer att bestraffas
 • Dessa villkors juridiska giltighet
  Dessa villkor ingår som en del i den Internet-publicering som du hänvisades från. Om stycken eller enskilda uttryck i dessa villkor inte är lagliga eller korrekta, påverkar detta faktum innehållet eller giltigheten i övrigt material.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00