Mekaniskt infästningssystem för fönsterkarmsinstallation

Enkel, intelligent installationsprocedur, tillförlitlig funktion till slutprodukten och hänsyn tagen till säkerhetskritiska aspekten, skapar ramarna för kraven som styrt många oberoende innovationer från SFS intec.

Den korrekta infästningslösningen för varje applikation

Erfarna specialister som arbetar intensivt för att tillgodose kraven från fönsterinstallatörer är alltid intresserade av era specifika behov med avseende på infästningslösningar.

Nedan ges en överblick över infästningslösningar för olika applikationer.

Fönsterinstallation utanför väggstrukturen

JB-D
JB-8 installationssystemet möjliggör en fullt ut planerad fönsterinstallation enligt RAL-riktlinjer, med samtliga laster överförda till strukturen.

JB-W
Snabbare, säkrare installation med "JB-W"-fästets montagesystem..

Fönsterinstallation på bärande vägg

FB
Fönsterkarmar monterade utan pluggar med hjälp av FB karmfixering.

  • Enkel installation av fönsterkarmar I olika typer av väggmaterial.
  • Inga pluggar krävs.

Justerbara fönsterinstallationer till alla underlag

SPTR skruv för karmfixering

  • Fixering och justering som en genomfixeringslösning
  • Komplett produktsortiment för samtliga underlag

eBusiness: Måttbeställd för att möta individuella krav

Tillsammans med våra innovativa och tillförlitliga produkter erbjuder SFS intec omfattande service. Måttbeställda eBusiness gör ditt arbete mycket enklare när du på ett säkert sätt ska planera och strukturera viktiga projekt.

Få mer information om SFS intec eBusiness.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00