Infästningar och armeringar för träteknik

Ett omfattande sortiment passande ett brett spektrum av applikationer.

Smart utvecklade infästningslösningar är eftersökta av kreativa och robusta träkonstruktioner. Tack vare förstklassiga infästningssystem från SFS intecs arkitekter, designers och trätekniker, som vänder spännande koncept till kostnadseffektiva realiteter- utan att kompromissa på varken säkerhet eller estetik.

Detaljerad planeringsdokumentation för diverse applikationer möjliggör enkelt och säkert genomförande av alla träteknikprojekt.

SFS Träteknik Software EC5

WT-skruvens dubbelgängade system

Infästningssystemet WT - för kostnadseffektiva, hållbara fogar I strukturell trä

Oavsett om det gäller sammanfogning av läkt eller armering av höglaststöd erbjuder WT rätt svar för omfattande applikationer. Systemet avser att spara tid I både infästnings- och montageoperationer till skillnad mot konventionella produkter såsm spik, träskruv och beslag. WT förbättrar också estetiken, säkerhet och lastförmåga.

I prefabrikation eller konstruktion av system kan systemet användas för en säker och ekonomisk sammanfogning av trä.

Det helgängade infästningssystemet WR

Det effektiva WR-systemet för högpresterande fogar och förstärkningar

WR-systemet är idealiskt för sammanfogning av trä, armering eller stål till träinfästningar. Det kan användas I situationer som tidigare var extremt komplicerade. WR erbjuder en enproduktslösning som ersätter ett stort antal alternativa fästelement.

Processen utförs I ett moment, och ingen förborrning krävs.

Systemet med gängad stång - WB

WB infästningssystem för ekonomisk och säker armering av limträstrukturer

WB-systemet är idealiskt anpassade att armera den axiella belastningen vid knutpunkter, skarvar och ändar. Förankringen är rent mekanisk och inget bindemedel krävs, vilket gör att alla trätekniker kan använda den för armering.

WS borrande dymling

Sammanfoga multipla stål-träfogar enklare och mer ekonomiskt genom att använda WS-systemet

WS-systemet som används till att foga samman flera lager stål-/träkonstruktioner, är idealiskt för små och medelstora företag p.g.a. utrustningens låga kostnad.

Dymlingarna förs in i trä och stål i endast en operation utan förborrning. Upp till tre S346 stålplattor, upp till 5 mm tjocka vardera, kan borras igenom.

WF delgängat infästningssystem

WF infästningssystem används för en snabb och säker sammanfogning av träkomponenter och träbaserade paneler.

Den gängpressande, delgängade WF-skruven passar många träjobb, såsom trä mot trä, sammanfoga trä- eller stålkomponenter mot flerlagers trämaterial eller massiv furu.

VB trä mot betonginfästningssystem

Renovera eller bygg om smarta trä-beong komposit tak med VB-systemet

VB är ett gängpressande system för användande till trä-betong komposittak. VB-systemet erbjuder arkitekter, planerare och fastighetsägare en enkel, ekonomisk lösning för byggnad eller renovering av tak I flerplansbyggnader.

Undertaksinfästning Twin UD

Perfekt sammanfogning med Twin UD infästningssystem för isolering på väggar och tak med köldbryggor

Twin UD bryter igenom extern isolering på tak och fasader direkt till trästommen, och penetrerar endast isoleringen på en punkt. Systemet erbjuder en tydlig fördel gentemot konventionella tvärgående balkar som är betydligt mer komplicerat att installera och som dessutom negativt påverkar värmeisoleringen. Twin UD erbjuder dessutom optimala resultat med tunn isolering och är snabb och enkel att installera.

Uteplats- och fasadsystemet SCS

SCS infästningssystem för en snabb och säker sammanfogning av träpaneler till stålstommar I en enda operation.

Twin wing erbjuder enorma fördelar vid infästning av trä, ljuddämpning och trädäck utomhus.

eBusiness: Måttbeställd för att möta individuella krav

Tillsammans med våra innovativa och tillförlitliga produkter erbjuder SFS intec omfattande service. Måttbeställda eBusiness gör ditt arbete mycket enklare när du på ett säkert sätt ska planera och strukturera viktiga projekt.

Få mer information om SFS intec eBusiness.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00