Mekaniska infästningssystem för låglutande tak

Sedan många år har SFS intec drivit utvecklingen avseende mekanisk infästning av membran och isolering till låglutande tak.

Alla infästningssystem är utvecklade och tillverkade av SFS intec i vår egen verksamhet. Vårt produktsortiment täcker alternativa lösningar för samtliga applikationer.

Högkvalitativa produkter anpassade till olika underlag för att uppfylla specificerade krav. Montagehjälpmedel är utvecklade av oss för att säkerställa en korrekt installation och ökad produktivitet. Systemet som helhet kompletteras av vår omfattade support.

System isofast

Isofast, ett system som är helt i metall, består av skruv och brickor för att fästa in membran och isolering till olika typer av underlag.

Övertygande fördelar med isofast

  • En stabil, gängformande kombination av infästning och bricka
  • Effektiv, säker och ergonomisk installation med hjälp av montageverktyget IF240
  • Utmärkt, miljövänligt korrosionsskyddad med Krom VI-fri Durocoat -beläggning
  • Även tillgänglig i austenitisk rostfritt stål

isofast montageverktyg

Det automatiserade montageverktyget IF240 möjliggör en snabb och tillförlitlig installation av isofast skruvar och brickor. Den kontrollerade montageprocessen I stående arbetsställning säkerställer en ergonomiskt och tekniskt korrekt installation av varje infästning. Verktyget möjliggör en snabb och säker installation jämfört med användning av konventionella metoder.

Montageverktyget IF80 kan också användas. Den möjliggör en korrekt installation stående.

System isotak

isotak-systemet består av speciellt designade skruvar och plasthylsor. Systemet erbjuder ekonomisk och säker installation till olika underlag.

Övertygande fördelar med isotak

  • Enkel och ekonomisk lösning för större isolertjocklekar
  • Minimerad energiförlust tack vare plasthylsan
  • En gängformande infästningslösning
  • Ergonomisk och intelligent installation med montageverktyget isotak 260

isotak montageverktyg

Det automatiserade montageverktyget isotak 260 möjliggör installation i en stående arbetsställning. De förmonterade infästningarna matas automatiskt fram och möjliggör därför en snabb, kontrollerad och repetitiv installationsprocess.

Man kan även använda montageverktyg IT19. Den möjliggör en korrekt installation stående.

Animeringsfilm justerbar hylsa TIF-N

Få mer information om den justerbara hylsan RH45 / TIF-N i animeringsfilmen.

System isoweld

isoweld är en systemlösning för flexibel fältinfästning på låglutande tak. Infästningarna installeras med induktion och penetrerar ej tätskikt. En korrekt installation säkerställs genom att med teknologin svetsa fast tätskiktet mot en bricka, utan att ta hänsyn till membranens överlapp. Omfattande tester på fält och omfattande utredningsarbete om dess arbetsprocesser har påvisat att installatören kan spara upp till 20% av de totala kostnaderna för installation av systemet vid användande av isoweld fältinfästningssystem.

Övertygande fördelar med isoweld

  • Ekonomisk installation på låglutande tak
  • Perfekt repetitiv svetskvalitet tack vare inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Hög processäkerhet oberoende av installatör eller förutsättningar
  • Enkel och användarvänlig hantering
  • Handinduktor för vertikal användning och speciella behov

isoweld 3000 induktionsverktyg

Nyckelkomponenten i isoweld -systemet är isoweld 3000 induktionsverktyg. Med hjälp av den svetsas brickan till membranet. Perfekt svetsning garanteras med hjälp av flera säkerhetsfunktioner såsom "sök och kontrollera", temperaturkompensation, strömbalansering etc. isoweld 3000 induktionsverktyg är mycket användarvänlig och möjliggör installation i upprätt position.

Animeringsfilm isoweld 3000

Få mer information om flexibla fältinfästningssystemet isoweld i animeringsfilmen.

System SOL-F

SFS intec presenterar ett system för snabb, säker och flexibel infästning av konstruktioner för solpaneler på låglutande tak: SOL-F. Detta är ett unikt system bestående av fästelement, ett för ändamålet utvecklat håltagningsverktyg och ett beräkningsprogram.

Övertygande fördelar med SOL-F

Säker

  • Strukturell säkerhet utan ytterligare last
  • Fullständigt vattentätt system
  • Användarvänligt beräkningsprogram
  • Ingen risk för köldbryggor

Flexibel

  • Passande för många olika tätskikt
  • För flertalet typer och tjocklekar på isolering
  • Används vid både eftermontage och renoveringar såväl som nybyggnation

Snabbt

  • Inget tidskrävande rivningsarbete krävs
  • Kraftfullt håltagningsverktyg
  • Ingen ytterligare svetsning krävs

Skräddarsydda tillbehör

Ett brett tillbehörssortiment erbjuder installatören ytterligare fördelar. Exempelvis CT22 som är ett håltagningsverktyg som perfekt förbereder installationen. Andra exempel är bits, skärverktyg och installationsverktyg.

Animeringsfilm SOL-F

Få mer information om SOL-F infästningssystem i animeringsfilmen..

Service inom Låglutande tak

SFS intec erbjuder omfattande service för kunder inför nybyggnation eller renoveringar av låglutande tak. Från koncept via förberedelsefasen och genom hela installationsarbetet. SFS intec erbjuder support från start till mål.

Nedan finns en urval av vad vårt serviceåtagande inom Låglutande tak erbjuder:

  • Konsultation
  • Upprätta specifikationer
  • Dragprover
  • Vindlastkalkylering
  • etc.

eBusiness: Måttbeställd för att möta individuella krav

Tillsammans med våra innovativa och tillförlitliga produkter erbjuder SFS intec omfattande service. Måttbeställda eBusiness gör ditt arbete mycket enklare när du på ett säkert sätt ska planera och strukturera viktiga projekt.

Få mer information om SFS intec eBusiness.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00