Infästningssystem för ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems

SFS intec har en lång erfarenhet av ETICS och vi har utvecklat infästninglösningar för ETICS-system i mer än 30 år.

Vår kompetens återfinns inom hela värdekedjan, från att utveckla innovativa infästningslösningar, installationsverktyg, leda utvecklingsprocesser till tillverkning.

Tack vare det modulbaserade verktygskonceptet kan vi snabbt reagera på våra kunders specifika behov i vår produktion och verktygstillverkning.

System och lösningar

Vi erbjuder lösningar för många typer av isoleringar, såsom system med mineralull, EPS, PIR,PUR etc.

SFS intec ETICS infästningslösningar finns tillgängliga för många underlag såsom stål, trä, betong, tegel, lättbetong, gasbetong och många flera.

Vi har infästningslösningar för

 • Mekaniskt infästa tunnputssystem
 • Mekaniskt infästa tjockputssystem med systemvikt över 40 kg/m2

Produktutveckling

SFS infästningslösningar för putssystem finns för alla förekommande underlag och typer av system.

Vi arbetar nära våra kunder i utvecklingsprojekt där kunden ofta är en OEM som har behov av ett nytt system eller vill göra förändringar i ett befintligt system. Vi har även en mängd patent på infästningslösningar för putssystem och fasadsystem. Vi utvecklar hela infästningslösningen tillsammans eller på uppdrag av kunderna där lösningarna är exakt avpassade till kundens behov.

I utvecklingsprojekt kan vi erbjuda prototyper, ritningar, testning, produktutveckling etc vilket gör att utvecklingsprocesserna kortas och investeringsbesluten underlättas

Några exempel på våra kompetenser och möjligheter

 • Lång erfarenhet av protoypframställning
 • Prototypverktyg
 • Laser sintrade prototyper
 • 3D ritningar
 • Kunskap och erfarenhet från en mängd olika råmaterial.
 • Modulärt koncept för produktionsverktyg
 • Stor produktionskapacitet i vår moderna fabrik.

Exempel på innovativa lösningar för olika system

 • Låg värmeöverföring
 • Höga utdragsvärden
 • Självförsänkande infästningar
 • Teleskopiska infästningar
 • Lösningar för att reducera risken för sprickbildning i putsskikt
 • Infästningslösningar även för systemvikter över 50 kg/m2
 • Specialanpassade monteringsverktyg för bästa resultat
 • Infästningslösningar i kombination med alla förekommande armeringsnät
 • Lösningar för infästning av stålnät till infästningens hatt
 • Lösningar för höga vertikala laster
 • För ventilerade system
 • System för att återtäta vid penetration genom tätskikt

Nedladdning

System ISO-LET

System ISO-LET är vår standard infästningslösning för tunnputssystem och finns för alla förekommande underlag i kombination med stål eller glasfibernät-

ISO-LET för tunnputs för putstjocklek 5-8 mm med glasfibernät

ISO-LET för putstjocklek 7-10 mm med en systemvikt på 18-20 kg/m2, kan användas i kombination med en nätinfästning avsedd för att fästa in armeringsnät av stål till hatten på infästningen.

Systemprodukt

eBusiness: Måttbeställd för att möta individuella krav

Tillsammans med våra innovativa och tillförlitliga produkter erbjuder SFS intec omfattande service. Måttbeställda eBusiness gör ditt arbete mycket enklare när du på ett säkert sätt ska planera och strukturera viktiga projekt.

Få mer information om SFS intec eBusiness.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00