Vindlastberäkning - beställning online EN 1991-1-1/ NA 2011

Välkommen till SFS's vindlastberäkning. Formuläret är en konstruktionshandling och det är av största vikt att den fylls i med korrekta värden. Har du frågor eller behöver hjälp kontakta oss på +46 152 71 50 00. Din begäran kommer att behandlas inom 2 arbetsdagar.

* Fält markerade med * är obligatoriska.
Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

Välj alternativ för invändig vindlastRedovisa separat med fil(er)

Tex: Takplan. Uppbyggnader på takytan. Anslutning mot högre byggnad. Sammansatta huskroppar. Taksprång.

Ladda upp fler filerCaptcha
Avbryt

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00

Deklarationer

Bröstningar

Avrundad eller avfasad takfot

Terrängtyper

Terrängtyp 0
Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav.

Terrängtyp I
Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

Terrängtyp II
Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd.

Terrängtyp III
Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t. ex. byar, förorter, skogsmark).

Terrängtyp IV
Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15 m.