Integritetspolicy

På SFS välkomnar vi GDPR.

Vi på SFS värnar vi om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om dig och din integritet.

För oss är det viktigt att villkoren för våra tjänster är lättillgängliga samt att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar den för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Vi samlar in personlig information på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet efter gällande lagstiftning om dataskydd.

Användning av personuppgifter

Vi samlar bara in, använder och överför dina personuppgifter till tredje part om det är tillåtet enligt lag eller om ditt samtycke till insamling av uppgifter ges.

Personuppgifter betyder all information som kan användas för att identifiera din person och som kan spåras till dig - till exempel ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi behandlar och lagrar personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller i den utsträckning detta föreskrivs av den europeiska lagstiftningen enligt lag eller förordning som den ansvarige (ansvarig för dataskyddet) omfattas av.

Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med gällande lagkrav.

Vi kan dela din information med andra företag i vår grupp för att tillhandahålla vissa tjänster. Gruppföretag kan vara belägna i länder som inte säkerställer en likvärdig nivå av dataskydd. Vi garanterar lämpligt dataskydd genom avtal med koncernbolagen. Du samtycker uttryckligen till sådana dataöverföringar.

Om vi under vår behandling lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (kontakt eller tredje part), överför dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, görs detta endast om det föreligger laglig grund, såsom att uppgifterna måste överföras till tredje part för att avtal ska kunna fullgöras, om du har gett ditt samtycke, om en rättslig skyldighet föreskriver detta eller om andra legitima intressen kräver det (t.ex. användande av agenter, webbhotell etc.). Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på ett så kallat "avtal om behandling" görs detta i enlighet med artikel 28 i GDPR.

Samling av allmänna data och information

Våra webbplatser samlar in en serie allmänna data och information när webbplatsen hämtas. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Följande information kan samlas in:

1. de webbläsartyper och versioner som används
2. operativsystemet som används
3. den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar)
4. de delwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår hemsida
5. datum och tid för tillgång till internetplatsen
6. en Internetprotokolladress (IP-adress)
7. internetleverantören av åtkomstsystemet
8. annan liknande data och information som kan användas vid angrepp på våra informationstekniska system.

Vid användning av dessa generella data och information drar vi inte några slutsatser om det som registreras. Snarare behövs denna information för att;

1. leverera innehållet på vår hemsida korrekt
2. optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering
3. säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatssteknik
4. ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för brottmål vid en cyberattack. Vi analyserar därför de samlade uppgifterna för statistikens syfte och i syfte att öka dataskydd och datasäkerhet i vårt företag för att säkerställa bästa möjliga skydd och datasäkerhet för de personuppgifter vi behandlar.

Cookies

På vår hemsida använder vi webbanalysstjänsten Matomo för att analysera besökarstatistik.

Matomo använder "cookies". Cookies är textfiler som lagras i ditt datorsystem och tillåter oss att analysera användningen av vår webbplats. För detta ändamål kommer användningsinformationen som genereras av kakorna (inklusive din förkortade IP-adress) att sändas till vår server och lagras för analysändamål. Din IP-adress kommer omedelbart anonymiseras under den processen så att du förblir anonym för oss som användare. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Du kan inaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock innebära att vår webbplats inte längre kan användas till sin fulla omfattning.

Genom att använda vår hemsida samtycker du till databehandlingen av Matomo i den omfattning som beskrivs ovan och för ovan angivna ändamål.

Säker dataöverföring

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer vi våra IT-system mot oavsiktlig tillgång, överföring, inträde, förlust och distribution samt förstörelse och förändring av obehöriga.

Datatransmissionen av personuppgifter på våra webbplatser är skyddad enligt aktuella tekniska standarder.

Hantering av kontaktuppgifter

Om du kontaktar oss via de erbjudna kontaktalternativen kommer dina kontaktuppgifter att sparas så att de kan användas för att bearbeta och svara på din förfrågan. Utan ditt samtycke kommer dessa uppgifter inte att lämnas ut till tredje part.

Dina rättigheter

På begäran får du gratis information om huruvida personuppgifter har behandlats om dig och i så fall vilka personuppgifter har lagrats om dig.

Om din förfrågan inte strider mot en laglig skyldighet att behålla data (t.ex. datalagring) har du rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att radera dina personuppgifter.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi kommer inte längre behandla dina personuppgifter i sådan händelse, såvida vi inte kan visa att tvingande legitima intressen strider mot dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna är avsedd för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan anledning.

Kontakter

När det gäller dina personuppgifter på denna webbplats är ansvarigt organ:

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs

SFS Data Protection Officer:
Christina Burri
E-Mail:dataprotection@sfs.biz

Friskrivningsklausul

Som leverantör ansvarar vi för innehållet som publiceras av oss enligt de allmänna lagbestämmelserna. Innehållet på våra webbplatser skapas och uppdateras så ofta vi kan. Vi garanterar inte att den information som lämnas är fullständig, korrekt och i alla fall aktuell. Detta gäller även alla länkar som denna webbplats hänvisar direkt eller indirekt till. Vi är inte ansvariga för innehållet på en extern webbplats som nås med en sådan länk.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller komplettera informationen utan föregående meddelande.

  • Web