Företagsbroschyr

Att skapa kundnytta är vår övergripande målsättning

Vid sidan av vår satsning på ökad teknisk- och processkompetens, global närvaro, kundnärhet, tillväxtkurva och starka samarbeten, är vår vision att skapa kundnytta.

Vi vill presentera många olika aktiviteter i vårt företag med hänvisning till detta koncept.

Företagsbroschyr

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00