Kvalitetsstyrning

SFS intec AG och SFS services AG utnyttjar ett globalt Business Management System (BMS) som omfattar styrning av kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa.

Alla tillverknings- och managementprocesser, som beskrivs i manualen, finns tillgängliga via SFS intecs intranät. På så sätt erbjuder SFS ett omfattande, modernt och användarvänligt verktyg för att hjälpa både oss själva och våra kunder att uppfylla våra högt ställda krav på kvalitet.

En av de viktigaste hörnstenarna i vår integrerade riskmanagementplan är att säkerställa tillverkningen i en krissituation så länge det är möjligt.

  • EN/ISO 9001/2000
  • ISO/TS 16949 (QS 9000, VDA 6.1, EAQF 96, AVSQ)
  • Company Certification
  • Basta

Företagsstyrningssystem täcker också fullt ut de många olika krav som ställs på arbetsplatserna kring miljöskydd, säkerhet och hälsa (ASA/EKAS RL6508) och garanterar ständiga förbättringar inom alla områden. Vi kontrollerar hela tiden hur vårt förbättringsarbete fortskrider via företagsstyrningssystem och ändrar/ korrigerar olika processer allt efter behov.

Download

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00