Kompetens

Hos SFS intec får du alltid högkvalitativa produkter och bra service

Innovation
Våra olika fästanordningar används dagligen på byggarbetsplatser runt om i världen. Detta utgör, tillsammans med vårt nära samarbete med slutanvändarna, grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi strävar ständigt efter att förbättra befintliga produkter och processer samt att utveckla nya lösningar. Resultatet av vårt arbete innebär att produktiviteten, tryggheten och säkerheten på byggarbetsplatserna hela tiden blir bättre.

Kundfokus
Att lära känna våra kunders behov är av största vikt för oss. Bara genom att förstå de olika krav som kunderna ställer kan vi skapa ett produktsortiment som motsvarar marknadens behov. Genom att våra medarbetare är utplacerade på alla våra marknader kan vi erbjuda kunderna korta kommunikationsvägar och snabbt utbyte av information.

Kvalitet
SFS intecs varumärke står för produkter och tjänster av hög kvalitet. Kvalitetskraven genomsyrar hela vår verksamhet, från utveckling och tillverkning av våra produkter till försäljning och eftermarknadsservice samt teknisk rådgivning och support. Ett effektivt kvalitetssystem som skapar imponerande resultat.

Logistik
Produkten kan vara hur bra som helst men den fungerar inte om den inte levereras i tid, i rätt kvantitet, i rätt modell och till rätt plats. Tack vare många års erfarenhet och en försäljningsorganisation med ett väl etablerat nätverk kan SFS intec garantera smidiga och trygga logistiska lösningar.

Applikationsspecialister
Det ställs hela tiden ökade krav på säkerhet, korrosionsbeständighet och ekonomi. Det har kommit många nya, effektiva och energibesparande komponenter. Allt detta kräver anpassade lösningar för fästanordningar. Genom nära samarbete med systemtillverkare kan SFS intec utveckla och leverera mekaniska system för fästanordningar som är skräddarsydda för alla typer av applikationer. Ett omfattande utbildningskoncept säkerställer att relevant know-how förs ut till alla marknadsorganisationer.

Systemerbjudanden
SFS intec levererar mer än bara fästanordningar av mycket hög kvalitet. I själva verket är vi ett fullserviceföretag. Vi erbjuder skräddarsydd installationsutrustning som är både ergonomisk och tidsbesparande. Våra konsulttjänster och utbildning av berörd personal, inklusive support på platsen, innebär att personalen kan arbeta med optimal kapacitet.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00