SFS intec, Sverige

SFS intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS intec Holding AG, Schweiz. SFS intec AB marknadsför och lagerhåller produkter som producerats i egna anläggningar i Schweiz, England, Frankrike, Italien, Tjeckien, USA och Sverige. I Sverige finner ni oss i Strängnäs.

SFS intec AB etablerades i Sverige 1971 som en återförsäljare till SFS stadler. År 1977 startades ett eget dotterbolag i Västerås där man var lokaliserad fram till 2005. Efter ett förvärv 2005 av ett plastformsprutnings företag flyttades lager och försäljningskontor till Strängnäs och modernt utrustade lokaler.

Vår svenska marknadsorganisation är ansvarig för försäljningen av hela divisionen Constructions produktsortiment till våra respektive marknadsområden.

Huvudsakliga affärsområden är kompletta system för:

RC - Stort sortiment av fästelement för olika applikationer inom tak och fasader, t.ex. kompositpaneler, fasadbeklädnad och solceller.

TW - Tekniska lösningar för trä med hög prestanda som förenklar komplicerade applikationer, med produkterna. WT-T, WR, WS, VB, WFR, WFO, WFC.

FR - Vi är idag ledande på marknaden genom ett komplett sortiment av produkter för låglutandetak applikationer med isotak , isofast och isoweld systemlösningar.

BC - State-of-the-art systemlösningar för fönstermontör- och fönsterproducerande industrin samt kundspecifika lösningar för de flesta applikationer.

SFS intec i Strängnäs producerar formsprutade isotak plasthylsor i modern produktionsutrustning och agerar lager och nav för SFS intec Group för dessa. Vi tillhandahåller marknadsorganisationer och partners med ett komplett utbud av produkter för att täcka alla låglutande tak-applikationer.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00